Kai Hormann Fotografie

Beier Kamerafabrik Freital (Deutschland)

Beier Rifax 6x9 Ansicht 1
Beier Rifax 6x9 Ansicht 1
Beier Rifax 6x9 Ansicht 2
Beier Rifax 6x9 Ansicht 2
Beier Rifax 6x9 Ansicht 3
Beier Rifax 6x9 Ansicht 3
Beier Precisa II Ansicht 1
Beier Precisa II Ansicht 1
Beier Precisa II Ansicht 2
Beier Precisa II Ansicht 2
Beier Precisa II Ansicht 3
Beier Precisa II Ansicht 3
Beier Precisa IIa Ansicht 1
Beier Precisa IIa Ansicht 1
Beier Precisa IIa Ansicht 2
Beier Precisa IIa Ansicht 2
Beier Precisa IIa Ansicht 3
Beier Precisa IIa Ansicht 3