Kai Hormann Fotografie

Polaroid (USA)

Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 1
Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 1
Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 2
Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 2
Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 3
Polaroid Land Camera Model 95 Ansicht 3